महेशवाणी
महेशवाणी
June 15, 2013
0

 

डमरु बजाक मन मोही लेलकै, गौरी के सजनमा
दौरी दौरी गौरी आसनी आन गेली
मृग के छाला ओछालेलकै, गौरी के सजनमा
डमरु बजाक मन ……………….
दौरी दौरी गौरी तेल आन गेली
अँगोमे भस्म रमालेलकै, गौरी के सजनमा
डमरु बजाक मन ……………….
दौरी दौरी गौरी माखन आन गेली
भाँगके गोला चिबालेलकै, गौरी के सजनमा
डमरु बजाक मन ……………….