गौरी गीत

गौरी पुजन गौरी पुज चलु गे बेटी, अम्मा से माँगु सोहाग गे । बेटी तिन फुल लय गौरी पुजब बेली चमेली गुलाब गे बेटी तिन फुल लय गौरी पुजब केला, नरीयल, लताम गे  गौरी पुज चलु गे बेटी, अम्मा से माँगु सोहाग गे । । बेटी तिन बस्त्र लय गौरी पुजब टेरलींग, चाईनीज, जपानी गे […]

गौरी गीत

पिया यो छोडु नै आँचर, भोर भिनसरवा भेलै ना, धनी ए बैसु मोर पलङ, अधिरतिया भेलै ना भोरे जे उठबैइ, फूल लोढी लायब से दुनु मिली ना पिया यौ गौरी के आराधब से दुनु मिली ना, पिया यो छोडु नै आँचर …………….. भोरे जे उठबैइ जल भरी लायब से दुनु मिली ना पिया यौ गौरी […]

गौरी गीत

नदिया किनारे गौरी ठार रे, फूल द दे मलिनिया गिरिजा पुजन हम जाएब रे, फूल द दे मलिनिया कथि मे लोडब बेली चमेली, कथि मे लोडब गुलाब गे, फूल द दे मलिनिया साजी मे लोडब बेली चमेली, खोइँचा मे लोडब गुलाब गे, फूल द दे मलिनिया नदिया किनारे गौरी ठार रे………… किनका चढायब बेली चमेली, […]

गौरी गीत

पिया यो छोडु नै आँचर, भोर भिनसरवा भेलै ना, धनी ए बैसु मोर पलङ, अधिरतिया भेलै ना भोरे जे उठबैइ, फूल लोढी लायब से दुनु मिली ना पिया यौ गौरी के आराधब से दुनु मिली ना, पिया यो छोडु नै आँचर …………….. भोरे जे उठबैइ जल भरी लायब से दुनु मिली ना पिया यौ गौरी […]