फुल लोठनके गीत

बेलपात लोठ के गीत तीरहुत नगरीया मे बेल के रे गछीया हे सोहाबन लागे रघुबर तोरत बेलपात हे ।। तीरहुत नगरीया मे फुल के रे गछीया हे दुल्हा तोरत अरहुल फुल हे सोहाबन लागे ।। सोनाके साजी गौरी तोरु बेलपात हे सोहाबन लागे ।। सीता पुजु गनराज हे सोहाबन लागे ।।         […]

फुल लोठनके गीत

     बेलपात लोठ के गीत तीरहुत नगरीया मे बेल के रे गछीया हे सोहाबन लागे  रघुबर तोरत बेलपात हे ।। तीरहुत नगरीया मे फुल के रे गछीया हे दुल्हा तोरत अरहुल फुल हे सोहाबन लागे ।। सोनाके साजी गौरी तोरु बेलपात हे सोहाबन लागे ।। सीता पुजु गनराज हे सोहाबन लागे ।। ( २ […]

फुल लोठनके गीत

फुल लोठनके गीत फुल लोठन गए फुलबरीया, सिताके सँग सहेलीया कोई चेली लोठे कोई बेली लोठे, कोई लोठलीया सब रँगके कलीया, सिता के सँग सहेलीया फुल लोठन गए फुलबरीया, सिताके सँग सहेलीया फुल लोठन गए फुलबरीया, सिताके सँग सहेलीया कोई चमेली लोठे कोई गुलाब लोठे, कोई लोठलीया सब रँगके कलीया, सिता के सँग सहेलीया (२) […]