सामाके गीत

कौने बागँ रोपल चम्पा चमेली हे सोहागिन सामा किनका कोखी जन्मल जेठ भाँय हे सोहागिन सामा अपन बाबा रोपल चम्पा चमेली हे सोहागिन सामा अम्मा कोखी जन्मल जेठ भाँय हे सोहागिन सामा कोन भैया हित बसु कोने भैया प्रेमी हे सोहागिन सामा कोने भैया डोलिया लागल जाय हे सोहागिन सामा । ।       […]