महेशवाणी
Lyrics of Maithili song – Apni barat shiv saji liyo re
October 24, 2013
0

                         महेशवाणी

अपनी बरात शीव साजीलियोरे, हिमाचल नगरीया
हाराके काडा, करैत के मौरी, सर्पके माला बनालियोरे हिमाचल नगरीया
अपनी बरात शीव साजीलियोरे, हिमाचल नगरीया

जब शीव साजात अपनी बरतीया, भुत यो प्रेत संग साथ लियोरे हिमाचल नगरीया
अपनी बरात शीव साजीलियोरे, हिमाचल नगरीया

परीछन चल्ली सासु मनाईन नाग बेचारा फुफुकार दीओरे हिमाचल नगरीया
अपनी बरात शीव साजीलियोरे, हिमाचल नगरीया

छाला डाला पटकोल पुरहर फोरल बर देखनके सखी सब आओल
ओत जोरस ठहका पारदीओरे हिमाचल नगरीया ।।
अपनी बरात शीव साजीलियोरे, हिमाचल नगरीया