फुल लोठनके गीत

बेलपात लोठ के गीत तीरहुत नगरीया मे बेल के रे गछीया हे सोहाबन लागे रघुबर तोरत बेलपात हे ।। तीरहुत नगरीया मे फुल के रे गछीया हे दुल्हा तोरत अरहुल फुल हे सोहाबन लागे ।। सोनाके साजी गौरी तोरु बेलपात हे सोहाबन लागे ।। सीता पुजु गनराज हे सोहाबन लागे ।।         […]